ข่าวสารโครงการ

Card image cap
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย “สานฝันฉันอยากเป็นครูปฐมวัยหัวใจรัก(ษ์)ถิ่น”

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย “สานฝันฉันอยากเป็นครูปฐมวัยหัวใจรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

Card image cap
การรับสมัครออนไลน์ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ม.กาฬสินธุ์ รุ่นที่ 3

ระบบการรับสมัครออนไลน์ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ม.กาฬสินธุ์ รุ่นที่ 3

Card image cap
นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกันทำอาหารเพื่อมอบให้กำลังใจผู้ป่วย

นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น พร้อมทั้งนักศึกษาวิชาภาษาไทย ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกันทำอาหารเพื่อมอบให้กำลังใจผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ต่อสู้กับโควิด

แนะนำนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น

ลิงค์หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์ฯ
สาขาปฐมวัย
สาขาภาษาไทย
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ลิงค์หน่วยงานภายนอก
กสศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ระบบงานอื่นๆ
ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลบริบทชุมชน
ฐานข้อมูลโรงเรียนปลายทางบรรจุ
งบประมาณ
การเงินนักศึกษาทุน
รายงานการพัฒนาตนเอง