รายชื่อโรงเรียน และอัตรา สำหรับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

  • โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

 

  • โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564