ข่าวสารโครงการ


Card image cap
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย) ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

Card image cap
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี เพื่อรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี เพื่อรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2565

Card image cap
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย “สานฝันฉันอยากเป็นครูปฐมวัยหัวใจรัก(ษ์)ถิ่น”

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย “สานฝันฉันอยากเป็นครูปฐมวัยหัวใจรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

Card image cap
การรับสมัครออนไลน์ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ม.กาฬสินธุ์ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ระบบการรับสมัครออนไลน์ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ม.กาฬสินธุ์ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สามารถสมัครได้ที่นี่

Card image cap
นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกันทำอาหารเพื่อมอบให้กำลังใจผู้ป่วย

นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น พร้อมทั้งนักศึกษาวิชาภาษาไทย ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกันทำอาหารเพื่อมอบให้กำลังใจผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ต่อสู้กับโควิด

Card image cap
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย) ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Card image cap
โครงการ กิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

ในหัวข้อ “แนวทางการใช้โปรแกรมการ จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความผูกพันกับชุมชน” และ “แนวทางการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู้

Card image cap
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี เพื่อรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Card image cap
รับมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจาก กสศ.

"เมื่อคนใดคนหนึ่งให้สิ่งของเเก่เรา เราะจะเเสดงความรู้สึกด้วยการ ขอบคุณ"

Card image cap
การปลูกฝังการสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน

#สื่อการสอน ที่ดีไม่จำเป็นต้องซื้อหาในราคาแพง สามารถทำเองได้ไม่ยาก หากเข้าใจถึงแนวคิดและเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงสื่อการสอนนั้น

Card image cap
เสียงจากครูภาคอีสาน

ทุกโรงเรียนทั่วประเทศควรเข้าถึงเน็ตฟรีมีคุณภาพ

ทั้งหมด 11 รายการ Page : 1